Prosjekt Isfjorden ble gjennomført med midler fra Miljødirektoratet sommer/høst 2017. Vedlagt ligger rapport.

Vi takker Miljødirektoratet for støtten og håper flere lar seg inspirere til å tilrettelegge for friluftsliv og bidrar i kampen mot marin forsøpling.

Rapport Norsk

English version