AktivitetsUKA

Når: Første uken etter skoleslutt i juni.

For barn mellom 10 – 13 år
Pris er inkl. lunsj. (kl. 09.00 – 15-00 hverdager)
Påmeldingsfrist 1. juni

Påmelding gjøres ved at du går inn eventet AktivitetsUKA på facebooksiden til Aktiv i friluft Longyearbyen. Der er det en lenke som må fylles ut.
Du skal motta svar på at ditt barn er påmeldt når dette er gjort.

Dagene legges opp fra kl. 09.00 – 15.00. Erfaringen tilsier at vi trenger litt «slækk» på avslutningspunktet. Så med forbehold om små endringer på tidspunkt ifht plan.

Program for årets Aktivitetsuke vil bli sendt ut i god tid. Vi vil ha utecamp og så lenge været tillater det ha fine dager i naturen.

Det vil ikke være tillatt å benytte telefon under aktivitetsuka og vi anbefaler alle å legge igjen verdisaker hjemme.

Allergier eller sykdom/hensyn v/opplegg og tur må meldes til undertegnede.

Vi vil ta bilder under Aktivitetsuka og ønsker å legge ut dette på hjemmesiden til aktiv i friluft/facebook samt sende på mail etter endt dag til foreldre. Hvis noen ikke ønsker å være på bilder eller foreldre/barn ikke ønsker å eksponeres på facebook tar vi selvsagt hensyn til dette. Gi beskjed ved påmelding.

For spørsmål rundt aktiviteter, bekledning, eller annet kan dere kontakte Silje M. Hagen  eller epost: post@aktivifriluft.no