Bli med på en tur med mening

Gjennom felles satsing og samarbeid med Longyearbyens organisasjoner, næringsliv, reiseliv og offentlige organ er Aktiv i friluft prosjektleder for tiltak mot marin forsøpling gjennom «Prosjekt Isfjorden». I Prosjekt Isfjorden tilrettelegger vi for båttransport for fastboende til avsidesliggende steder i og utenfor Isfjorden, der strender skal ryddes for marint søppel og fastboende skal få ta del i friluftslivet på Svalbard og bli med på en «tur med mening». Med dette ønsker vi å gjøre konkrete tiltak mot marin forsøpling, men også jobbe med holdninger og øke fokus på miljøutfordringene i Arktis.

Vi jobber på dugnad og skal nyte naturen, dele erfaringer, lære og oppleve gjennom prosjektet. Som brukere av naturen mener vi det er en forutsetning å ta vare på den. For å gjøre dette må holdningen til å ta med søppel – også når vi er i naturen – ligge i ryggmargen hos oss alle. Vi må være en del av løsningen og bidra til å spre budskapet slik at vi får en stopp på tilførsel av plast og annet avfall til havet.

Prosjekt Isfjorden startet sommeren 2017 og har siden blitt gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet og Svalbards Miljøvernfond.

Aktiv i friluft stiller med fellestutstyr som big bags og poser til hver enkelt for å plukke i, men alle må være ansvarlig for å ha med nok mat, drikke (også vann) og nødvendig bekledning. Forslag til pakkeliste og utstyr vil komme. For turer med overnatting er det telt som gjelder og man må stå for dette utstyret selv.

Alle tokt vil bli publisert på Aktiv i frilufts facebookside : Aktiv i friluft Longyearbyen

Har du spørsmål? Send mail til: post@aktivifriluft.no

Vi ønsker deg velkommen med på teamet! Sammen rydder vi Svalbard!

Har du bilder fra strandrydding på Svalbard kan disse tagges med #Turmedmening #ProsjektIsfjorden #miljødirektoratet #svalbardsmiljøvernfond #aktivifriluftlyb #cleanupsvalbard #holdnorgerent