Prosjekt Isfjorden ble gjennomført med midler fra Svalbards miljøvernfond og Miljødirektoratet sommer/høst 2018. Vedlagt ligger rapport.

Tusen takk til alle frivillige og samarbeidspartnere som har bidratt i årets toktsesong.

Takk til Svalbards Miljøvernfond og Miljødirektoratet for støtten. Vi håper flere lar seg inspirere til å tilrettelegge for friluftsliv og bidrar i kampen mot marin forsøpling.

Rapport Norsk