Barnas Friluftslag

Barnas friluftslag er en satsing fra 2019 i regi av Aktiv i friluft. Vi ønsker å sette større fokus på barnefamilier og barns medvirkning til friluftsaktiviteter i nærmiljøet. Målet er å ha månedlige tilbud for barn og barnefamilier som skaper en sosial arena og tilrettelagte, enkle friluftsaktiviteter som alle kan ta del i. For å få til dette er vi helt avhengig av frivillige som kan bidra til gjennomføringen av disse aktivitetene. Er du interessert i å bidra i barnas Friluftslag? Send gjerne en mail til post@aktivifriluft.no.

FOR: Barn fra 0 til 12 år

HVA: Vi legger til rette for friluftsaktiviteter i nærmiljøet i og rundt Longyearbyen. Eksempler kan være: Skidag, akedag, natt i naturen, bålkos i fjæra, middag i fjæra, elvevandring, oppdagelser på tundra, nordlyssafari, flora og fauna, førstehjelp på tur.

HVORFOR: Vi skal gi naturopplevelser og innføring i enkelt friluftsliv gjennom sosialt samvær, lek og aktiviteter. Sammen kan vi bidra til å gi barna positive og varige, gode holdninger til naturen. Dere treffer andre barnefamilier, barna får nye lekekamerater og alle får muligheten til å lære grunnleggende friluftsliv sammen i trygge rammer.

Viktig: På alle turer og aktiviteter er veiledere og/eller frivillige tilretteleggere, mens de voksne som deltar har ansvaret for egen sikkerhet og sikkerheten til barna de har med seg.