Praktisk Info

Aktiv i friluft legger til rette for friluftsliv i nærmiljøet og naturopplevelser gjennom fellesturer og arrangement. Fellesturer er en sosial og tilrettelagt måte å komme seg ut på og Aktiv i friluft ønsker å gi deltakerne en god opplevelse av å bevege seg ute i naturen og en følelse av mestring.