Praktisk Info

Aktiv i friluft legger til rette for friluftsliv i nærmiljøet og naturopplevelser gjennom fellesturer og arrangement for fastboende* i Longyearbyen.

Fellesturer er en sosial og tilrettelagt måte å komme seg ut på, og Aktiv i friluft ønsker å gi deltakerne en god opplevelse av å bevege seg ute i naturen og en følelse av mestring.

*Fastboende: Fast jobb og/eller opphold over 6 mnd