Aktiv i friluft er et prosjekt gjennomført med midler fra Svalbards Miljøvernfondet. Sluttrapporten for prosjekt nr 14/26 finner du her