I 2016 ble det samlet inn penger til Røde Kors gjennom TV aksjonen. Aktiv i friluft m/Trine Skogvang og Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps gikk sammen og arrangerte TV aksjonstur med lyslenke til Varden. Totalt ble det samlet inn litt over 5000kr som ble overrekt TV aksjonsjefen Anne Lise Klungseth Sandvik.