Bruk beina! Er en lokal kampanje der vi ønsker å rette fokus på folkehelse og effektene ved å la bilen stå. Her i Longyearbyen er vi mange som kjører bil til tross for korte avstander. Er du villig til å prøve en måned? Bruk beina! Skal gå hele Juni og vi håper du blir med å mobilisere ditt miljø, om det er på jobben, klasserommet, vennegjengen eller familien. Det er duket for gode interne konkurranser og ringvirkningene av dette kan være mange:

Bedre helse
Fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling, og fordelene ved en aktiv livsstil er mange. For barn gir skoleveien mulighet for regelmessig aktivitet og trening på det å ferdes i trafikk.

Tryggere skolevei
Den viktigste årsaken foreldre oppgir for å kjøre barna til skolen, er at skoleveien er utrygg. Den viktigste årsaken til at skoleveien er utrygg, er i mange tilfeller at mange foreldre kjører barna sine til skolen.
En organisert kampanje for å gå til skolen kan ha en selvforsterkende effekt: Færre biler gir tryggere skolevei – og dermed enda flere gående eller syklende elever.

Bra for miljøet
30 prosent av alle bilturer er på under 3 kilometer. Korte bilturer gir lokal luftforurensning og CO2-utslipp.

Bedre læring
Elever som har brukt litt energi før de setter seg ned på skolen, er ofte mer mottakelige for læring enn de ville ha vært hvis de hadde blitt kjørt. Elever som tar følge med venner, får muligheten til sosialt samvær med andre.

Trodde du dette bare gjaldt elever?, Neida, det viser seg nemlig at du er mer effektiv og opplagt på jobb om du også går eller sykler til jobb. Så dette gjelder alle!

Er du med?

Vil du lage konkurranse kan registreringsskjema lastes ned her

Hvis du fortsatt lurer, her er noen omtrentlige avstander i Longyearbyen:

Fra øverst i Gruvedalen til Forskningsparken: 1150 meter

Fra Haugen til Posten 1170 meter

Innerst i 238 til Skjæringa 1220 meter på snarveien og 1780 meter på veien.

Fra 230 til skolen: 1170 meter