#Turmedmening er et tiltak med fokus på naturen i byen og nærmiljøet. Longyearbyen har en utfordring når det gjelder søppel og som flittig bruker av nærturer er det sørgelig at ikke naturen i byen blir tatt bedre vare på. #Turmedmening ble lagt opp som en høsttur og manngard fra Nybyen og ned til Sjøområdet i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre, Miljøvernavdeligen hos Sysselmannen og Store Norske. Ca 50 personer deltok og det ble ryddet over 4 containere med søppel og skrot på to timer.