Bydugnad og #Turmedmening

Tiltaket startet i 2016 med fokus på det bynære friluftslivet. Aktiv i friluft ønsker et rent Longyearbyen som inviterer til bruk av nærmiljøet som friluftsarena og gode naturopplevelser.  #Turmedmening ble lagt opp som en høsttur i 2016 og manngard fra Nybyen og ned til Sjøområdet. Tiltaket inviterte til samarbeid med Longyearbyen lokalstyre, Miljøvernavdeligen hos Sysselmannen og Store Norske. Ca 50 personer deltok og det ble ryddet over 4 containere med søppel og skrot på to timer.

Siden 2016 har Aktiv i friluft vært bidragsyter til gjennomføringen av bydugnaden og stadig flere har blitt med i teamet. Prosjekt Isfjorden har også sitt springbrett fra dette samarbeidet som inkluderer Sysselmannen på Svalbard, LL, Store Norske, Visit Svalbard, LoFF og siden 2018 har også Svalbardbutikken Coop bidratt. Enkelte bedrifter i reiselivsnæringen har også engasjert seg i disse tiltakene og er i løpende dialog med Aktiv i friluft.