Prosjekt Isfjorden`s første tokt ble gjennomført søndag 30 juli. Med 46 deltakere, 6 isbjørnvakter og to koordinatore ble dette en flott dag på Gipshuksletta. Vi var usikre hvor mye søppel vi ville finne, men etter første tendring var beskjeden: «ta med 3 big bager – det er masse søppel her!». Trist er det, og oppgaven er viktig. Igjen står det nå 2 big bager m plast og metall på stranden, samt et gammelt og rustent oljefat m/olje(!) som må løftes ut med helikopter. Resten fikk vi med på båten og dette er trygt plassert hos gutta på Avfallsanlegget. Totalt ble det samlet inn 460 kg brennbart/not/tauverk og 200kg metal + det som står igjen for helikopter transport. Det er over 660kg mindre søppel i naturen.

Anservika fikk også et lite løft. Her var det mest glass, noe plast, en stor haug med pakkebånd og opp til flere gevir festet i et virrvarr av stålvaier og garn. bildene taler for seg selv.

Tusen takk til alle som deltok på tokt 1. Uten den frivillige innsatsen hadde det ikke vært mulig. Sosialt, engasjement og nye bekjentskap er topp. En ekstra takk til Longyearbyen hundeklubb som stiller opp med isbjønvakter, og til ansatte ved Polar Girl som gir utmerket service underveis. Middag ble servert i land og Svalbard Catering leverer som alltid.

Vi håper alle deltakere har hatt en god naturopplevelse og at flere ønsker å delta på tokt 2 som går 11 – 13 august. (merk avreise kl. 09.00 fredag morgen, se event). Tusen takk for innsatsen.

Project Isfjorden`s first trip was completed Sunday, July 30th. With 46 participants, 6 polarbearguards and two coordinators, this was a great day at Gipshuksletta. We were unsure how much trash we would find, but after the first people was ashore the message was: «bring 3 big bags – there is a lot of garbage here!». Sad as it is, and the task is important. Again, there are now 2 big bakes of plastic and metal on the beach, as well as an old and rusty oil barrel with oil (!) That has to be lifted by helicopter. The rest we got on the boat and this is safely placed with the guys at the waste facility. In total we collected 460 kg plastic / not / rope and 200kg metal + what is left for helicopter transport. It is over 660kg less garbage in nature.

Anservika also got a little boost. Here it was most glass, some plastic, a large bunch of packing belts and up to several antlers attached in steelwire and yarn. The pictures speak for themselves.

Thanks to everyone who participated in the our 1. trip. Without the volunteer effort it would not have been possible. Social, commitment and new acquaintances are great. An extra thanks to Longyearbyen Dog Club (polarbear guards) and to Polar Girl employees who provide excellent service along the way.

We hope all participants had a good experience and that you and more people want to participate in the trip 2, which runs from 11 to 13 August. (Note departure at 09.00 Friday morning, see event).