Arealplan og folkehelsen

I en tid hvor arealplan står i fokus for Longyearbyen, skal man heller ikke ta for gitt hvilke effekt naturen spiller inn på menneskene som bor her. Spesielt gjelder det nærmiljøet og da snakker vi om bl.a trygg skolevei, stier, snarveier og sentrale friluftsområder.

«- Naturen er åpenbart en gullgruve, og bidrar både til livskvalitet for den enkelte og til stor verdi for samfunnet. Når lokalpolitikere diskuterer bruken av kommunens og fylkets arealer, må de sørge for at innbyggerne får bedre tilgang til naturopplevelser. De må bli flinkere til å legge til rette for grønne områder, gang- og sykkelstier, og andre naturstier. Her er det masse god livskvalitet å hente og mye penger å spare, mener Heimdal.» (Norskfriluftsliv.no)