Aktiv i friluft fikk tildelt kr 45 000 fra SNN fondet til «Friluftsliv i Bjørndalen» og spleiselaget rundt prosjektet om å utbedre Bjørndalsveien. Nå er sluttrapporten levert og vi takker for bidraget fra SSN fondet.

I dag står første del av Bjørndalsveien opparbeidet med ny grus. Veien er opparbeidet fra campingplassen til grillplassen og det prosjekteres å gjennomføre siste del av veien i 2018. Det er gjort en formidabel innsats av initiativtakerne og mye av jobben er gjennomført på dugnad.

Det er satt opp skilt med fartsgrense på 40km/t og vi håper alle overholder dette for å lette belastningen på veien.
For vinteren er det satt opp brøytestikker og veien er farbar for både hundespann, sykkel og gående.

Nå kan nye tiltak prosjekteres for et fantastisk friluftsområde som benyttes av både tilreisende og lokalbefolkning. Nærmiljøet har mye å si for botrivsel og opplevelser. Det er utrolig hvor mye en grusvei kan bety for nettopp det og hvilke muligheter det gir for aktiv utfoldelse og friluftsopplevelser.

Friluftshilsen Silje