Høstens ryddedugnad ble arrangert søndag 9. oktober i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard, Longyearbyen Lokalstyre, Store Norske og Visit Svalbard.

Den milde høsten gjorde det mulig å gjennomføre en dugnad for miljøet så sent i sessongen. Det var rundt 40 flotte dugnadsjeler som møtte opp i Nybyen søndag kl. 13.00 og derfra gikk vi manngard nedover mot Sjøområdet.

Allerede i Nybyen ble det samlet mye skrot og søppel. Beklagelig mye byggeavfall etter vinterstormen. Kontaineren ved Svalbardhallen ble fylt helt full allerede etter 1 time.

Totalt ble det samlet inn 4 fulle kontainere med søppel, metall, byggeavfall, møbler og paller. I tillegg ble det hentet 2 fulle hengelass med trevirke i vei 222 mandag morgen. I skrivende stund har ikke avfallsanlegget kommet med tilbakemelding på totalen, men det er ingen tvil om at det var imponerende innsats fra de fremmøtte.

Fra morgenen var Sjøområdet preget av bruk og søppel som regelrett fløt ut av søppelkassen. Det ble også lagt ned betydelig dugnadsinnsats i Sjøområdet og klargjort til pølsefest samt bålkaffe og eplekake til dessert for dugnadsgjengen. Veldig hyggelig og sosialt etter dugnad. Alle deltakere fikk «Clean up Svalbard»  merke fra Sysselmannen.

Ved avslutning av tiltaket ble Sjøområdet klargjort for vinter. Grunnet vinterstormer og ved-løse bålentusiaster er benkene låst fast i scenen for vinteren. Så får vi håpe Palleloungen står vinteren av og at vi kan glede oss til en fin grillesessong i 2017 med et ryddig og hyggelig utgangspunkt i både Sjøområdet og byen generelt.