Aktiv i frilufts JuleOkalender

Med 119 unike deltakere og 690 registreringer på totalt 18 poster i 2015, var det flere Svalbardianere som fikk frisk luft og fine naturopplevelser i fjor.

Og intet gleder en prosjektleder mer enn å høre hvilke opptur det har vært for liten og stor å komme seg ut til alle døgnets tider og jakte etter dagens post. Noen var på steder de aldri ville gått ellers, noen fikk se langt mer nordlys enn ellers pga daglige turer og andre tok turen før jobb som en god motivasjonsfaktor for dagens trim.

Håpet er at flere vil delta i Aktiv i frilufts JuleOkalender i 2016, nyte naturen og få gode friluftsopplevelser i nærmiljøet frem mot jul.

Hvem kan delta?

ALLE kan delta i julekalenderen, unntatt personer med tilgang til juleOkalenderens administrasjonspanel.
All ferdsel skjer på eget ansvar.

Postene

Postene henges ut kvelden i forveien og blir hengende og med søndag 8. januar 2017. Hver post er på størrelse med et A5-ark og er merket med dagens tall og en kode, samt en QR-kode.

Kart til postene

Kartet er integrert i appen. Nye poster dukker opp når tiden er moden. Alle tidligere poster vises etter sin publiseringsdato, slik at du kan oppsøke disse senere også.

Må jeg har nettilgang mens jeg går?

I prinsippet kan du aktivere kartet før du gå kobler deg av fra WiFi. Det er mulig å bruke kartet selv i flymodus, men for å bruke QR-leseren, dvs. åpne linken, trenger du nettilgang. Dersom du ikke har 3G/4G i ditt abonnement, kan du skrive av koden og registrere denne når du kommer til en PC med nettilgang (aktivifriluft.no/julekalender-2016/).

Snøen på forsiden blir borte

Snøen på forsiden slår seg av automatisk etter 2 minutter. Dette er for å spare batteri. Du kan aktivere snøen igjen ved å trykke på snøkrystallen i menyen, eller ved å gå inn på siden på nytt. Du kan også slå snøen av manuelt, da starter den igjen dersom siden åpnes på nytt.

Registrering

For å delta i konkurransen, må du registrere dagens kode og ditt navn, alder og evt. skole/klasse på nettsiden aktivifriluft.no/julekalender-2016/. Du kan også, når du er på posten, klikke på posttallet, da vises en informasjonsboks med beskrivelse av posten og link til QR-kodeleseren. Aktiver QR-leseren. Registrer ditt navn, alder, mm og trykk på Registrer-knappen.

Tips: Hvis du vil slippe å skrive inn navnet ditt om igjen for hver gang du registrerer, bør du aktivere cookies.

iPhone/iPad: åpne Innstillinger og bla ned til Safari. Velg Blokker infokapsler og angi Aldri.

Dagspremier

Det trekkes premie for hver kalenderdag fra 1. til 24. desember. Vinnerne annonseres på Aktiv i frilufts nettside. Alle vinnere blir kontaktet pr SMS, vær derfor nøye med å oppgi ditt mobilnr. ved registrering. Koden for den aktuelle dagen må være registrert samme dag eller innen kl 12 påfølgende dag. Premiene varierer, prisen ligger på rundt 200,- pr premie og er sponset av Konkylie Data i samarbeid med Aktiv i friluft og næringslivet i Longyearbyen. Premiene kan ikke byttes.

Utdeling av premiene annonseres på Aktiv i frilufts Facebook side og webside ukentlig (oppsamling av ukens vinnere). Tidsunktet for premieutdelingen blir meddelt pr SMS. Selve utdelingen skjer i Svalbardhallen.

Hovedpremie

For hovedpremien kan du registrere helt fram til og med søndag 8. januar 2017, (dvs også etter kl 12 som kun gjelder dagspremiene), men da kun med QR-leseren.

Det trekkes en totalpreme for JuleOkalenderen. Vinneren kontaktes pr SMS, vær derfor nøye med å oppgi ditt mobilnr. Totalpremiens verdi er noe høyere enn dagspremiene og er sponset av Skinnboden. Premien kan ikke byttes.

Utdeling av totalpremien skjer mandag 9. januar kl 17.00 i kiosken i Svalbardhallen.

Vinneren blir fotografert.

Jeg lurer på noe – hvor kan jeg få hjelp?

Ta kontakt med Silje M. Hagen (92253216) eller send en e-post til post@aktivifriluft.no, så ordner nok det meste seg!